Arbeidsgrupper

Båtlaget er inndelt i følgende arbeidsgrupper. Gjeldende for 2018:

Høvedsmannsrådet
Oppgaver: Se vedtektene.
Ingunn Limstrand tlf. 91577096
Tora Heide tlf.  92608579
Stein Arne Sæther, 73940506 p, 95198678 m

Det er utarbeidet egne kriterier for godkjenning av høvedsmenn, daghøvedsmenn og halskarer.
Se egen liste over høvedsmenn.

Båtgruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med båtens tekniske tilstand når det gjelder alt av treverk, samt utstyr og løsøre ombord, også sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Ta ansvar for vedlikehold, vårpuss og dukgnader i samarbeid med styret.
Leder: Vegard Heide, mobil 99574489

Motorgruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med motor,batteri,propell og drivstoff. Sørge for motorvedlikehold og klargjøring i forbindelse med oppsett og utsett. Sørge for profesjonell overhaling av motor etter manualen. Instruere andre medlemmer i bruk av motoren. Det er utarbeidet en sjekkliste for håndtering av motor.
Leder Frode Frydenlund, mobil 92633930

Segl- og rigg-gruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med segl, rigg, telt og tauverk. Reparere og skifte ut slitt materiell, sørge for at seilene blir tørket. Smøre tauverk, forberede og organisere barking av seil. Lære opp andre medlemmer.
Leder: Gunnar Austrheim og Stein Arne Sæther

Naust-gruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med naustet. Sørge for vedlikehold og evt. forbedringer. Ta initiativ til dugnader.
Leder: Styret håndterer for tiden naustet