Kurs

Kurs og aktiviteter

NB! Kursene er åpne for alle, også de som ikke er medlem i Kystlaget!

Kursstøtte

Kurs som arrangeres av oss/kystlaget kan få støtte fra Folkekulturforbundet (www.folkekultur.no). For å få kursstøtte må kurset ha minst fem deltakere over 14 år, minst fem må ha minst 75% frammøte. Kurset må være offentlig utlyst og vare i minst tolv timer.
Kurset innmeldes på forhånd til Folkekulturforbundet. Last ned innmeldingsskjemaet for kystlaget og finn en studieplan som passer. Fyll ut øvre del av skjemaet, tilpass studieplanen og send det på epost til post@folkekultur.no med kopi til Berit Ane (beritane@online.no). Skriv ut skjemaet og registrer deltakerne på side 2 når kurset avholdes. Skulle det vise seg at kurset ikke oppfyller kravene er det bare å la være å sende inn det samme skjemaet for ferdigmelding av kurset. Det er mye verre at et kurs faktisk oppfyller kravene men ikke er innmeldt på forhånd! Så derfor meld inn kursene!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vennligst svar på spørsmålet (for å unngå spamkommentarer) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.