Om båten

Nidaros er en tradisjonell trøndersk vengbåt av fjordstype. Vengbåtene ble mye brukt i fraktfart i Trondheimsfjorden og langs kysten. Maschius’ berømte kobberstikk fra 1674 viser at vengbåtene dominerte elvebildet på Bakklandet på slutten av 1600-tallet.

Vengbåtene antas å ha røtter tilbake i seinmiddelalderen og var en sentral del av bybildet fram til dette århundret.

Vengbåten Nidaros

Nidaros ble bygget av båtbygger Einar Borgfjord og elever frabåtbyggerlinjen ved Fosen Folkehøgskole i Rissa. Båtskroget ble bygget vinteren 1997 på Stadsbygda. I løpet av våren 1997 ble båten bygget ferdig for åpen scene på Fosenkaia, Trondheim, slik at båtbyggerhåndverk og andre gamle håndverk knyttet til båtbygging ble demonstrert for publikum. Mye arbeid har også vært gjort på dugnad av andelseierne, blant annet bygging av båtskott i stavlaftet tømmer, henting båtemner fra skogen, sying av storsegl, tauarbeid til rigg samt smøring av båten.

Nidaros ferdigstilles på Fosenkaia sommeren 1997

Fakta om Nidaros

 • Type: Tradisjonell trøndersk vengbåt av Åfjordstype.
 • Størrelse: Ca. 39 fot (16 alen på halsen)
 • Rigg: Råseglrigg med storsegl og toppsegl, ca 45 m2.
 • Årer: To sett årepar som krever en person per åre.
 • Motor: Innenbordsmotor, Volva Penta 18 hk.
 • Passasjerantall: Maksimum 14
 • Mannskap: To (høvedsmann og halskar)
 • Vengen: Her er det vedovn, bord, sitteplass og køyeplass
 • Overnatting: Køyeplass til 5 gode venner i vengen. Med teltet
  oppsatt er det plass til like mange på dekk.
Nidaros utenfor Garten sommeren 2013 – Foto: Åsmund Sæther

Til Nidaros er det bygget et båtskott (naust) i stavlaftet tømmer. Det står på museet Kystens Arv i Stadsbygd, og der er vinteropplaget til Nidaros.

I seglingssesongen ligger Nidaros ved flytebrygga ved Fosenkaia nr. 10 (Gulskuret) i Trondheim (se FINN kart), like ved sentralstasjonen.

Nidaros på Sør-Gjeslingan i 2016 – Foto: Stein Arne Sæther

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vennligst svar på spørsmålet (for å unngå spamkommentarer) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.