Styret

Styret i 2024 består av følgende:

Ingunn M. Limstrand, leder
epost styreleder@batlag.no

Dagny Margrete Causse, skrivar/sekretær
epost skrivar@batlag.no

Ellen Arneberg, kasserer
epost kasserer@batlag.no

Yngve Lund Bråthen, kystlagskontakt
epost kystlagskontakt@batlag.no

Adam Krupicka, styremedlem
epost adam@batlag.no


Høvedsmenn

Godkjente høvedsmenn

Vegard Heide, mob 99574489
Gunnar Austrheim, 73515338 p, 73596031 a
Petter Nergaard, 73917081 p, 99249665 m
Jon Lippe, 91897033 m
Ingunn Limstrand, 91577096 m
Frode Frydenlund, 73914405 p, 73593181 a, 92633930 m
Morten Pedersen, 95168517 m
Audun Sødal, 90286044 m
Håkon Solberg, 92661156 m
Stein Arne Sæther, 73940506 p, 95198678 m
Kjetil Sildnes, 41147160 m
Adam Krupicka, 46110509 m

Passive høvedsmenn

Åsmund Sæther, mob 97973096
Tora Heide, 92608579 m
Øyvin Sæther, 73915291 p, 73597679 a, 95245290 m
Jon Petter Myklebust, 99248073 m
Odd Ketil Berdahl, 72556105 p, 72894000 a, 97023601 m
André Holm, 73931406 p, 73584458 a, 99160865 m
Per Kristian Rognes, 73526808 p, 90741054 m
Erlend Skei, 90065074 m
Wiggo Sten Larsen, 73852088 p, 41575226 m
Berit Fonnes, 73528458 p, 99012583 m

Godkjente daghøvedsmenn

For tiden ingen aktive

Passive daghøvedsmenn

Astrid Wale, 73526808 p, 73598111 a, 93212178 m
Aksel Jørgensen, 72554392 p, 90827906 m
Ivar Soknes, 73527569 p, 90120643 m
John Hermansen, 73514055 p, 73593981 a, 41432461 m
Egil G. Gjølme, 95890320 m
Tore Erling Aarseth, 73516917 p, 73551066 a, 92862393 m
Beate Aamodt Hustad

Godkjente halskarer

Christine Seyferth, 73518583 p, 90072558 m
Sara Brækhus Zambon, 98407453
André Berger
Maja Holand

Passive halskarer

Hans Göran Eriksson, 73920081 p, 91845767 m
Kirsti Kvaløy, 73510796 p, 73801547 a, 91613451 m
Maria Mathisen
Monika Dybdahl Jakobsen, 73528458 p, 99505829 m
Per-Oddvar Osland (passiv), 73931419 p, 99286861 m

 

Ønsker å komme på lista? Mer info her!

Høvedsmenn fra andre båtlag ol. som kan kontaktes for turer evt. kurs: Vegard Heide og Lena Börjesson, Fosen Folkehøgskole, Rissa; Bent Rørvik, Vikingarven AS, Stadsbygd; Mats Henriksen og Øystein Krogshus, Båtlaget Braute.


Arbeidsgrupper

Båtlaget er inndelt i følgende arbeidsgrupper:

Høvedsmannsrådet
e-post:
hovedsmannsradet@batlag.no
Håkon Solberg tlf.  92661156
Audun Sødal
Leder: Kjetil Sildnes, mobil 41147160

Båtgruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med båtens tekniske tilstand når det gjelder alt av treverk, samt utstyr og løsøre ombord, også sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Ta ansvar for vedlikehold, vårpuss og dukgnader i samarbeid med styret.
Leder: Vegard Heide, mobil 99574489

Motorgruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med motor,batteri,propell og drivstoff. Sørge for motorvedlikehold og klargjøring i forbindelse med oppsett og utsett. Sørge for profesjonell overhaling av motor etter manualen. Instruere andre medlemmer i bruk av motoren. Det er utarbeidet en sjekkliste for håndtering av motor.
Leder Frode Frydenlund, mobil 92633930

Segl- og rigg-gruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med segl, rigg, telt og tauverk. Reparere og skifte ut slitt materiell, sørge for at seilene blir tørket. Smøre tauverk, forberede og organisere barking av seil. Lære opp andre medlemmer.
Leder: Gunnar Austrheim og Øyvin Sæther

Naust-gruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med naustet. Sørge for vedlikehold og evt. forbedringer. Ta initiativ til dugnader.
Leder: Styret håndterer for tiden naustet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vennligst svar på spørsmålet (for å unngå spamkommentarer) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.