Styret

Styret i 2020 består av følgende:

Stein Arne Sæther, leder
951 98 678
epost styreleder@batlag.no

André Sæther Berger, webredaktør
454 25 851
epost  webadmin@batlag.no

Ellen Arneberg, kystlagskontakt
epost kystlagskontakt@batlag.no

Ellen Arneberg, kasserer
epost kasserer@batlag.no

Gunnar Austrheim, skrivar/sekretær
951 68 517
epost skrivar@batlag.no


Høvedsmenn

Godkjente høvedsmenn

Vegard Heide, mob 99574489
Åsmund Sæther, mob 97973096
Gunnar Austrheim, 73515338 p, 73596031 a
Petter Nergaard, 73917081 p, 99249665 m
Jon Lippe, 91897033 m
Ingunn Limstrand, 73855599 p, 91577096 m
Frode Frydenlund, 73914405 p, 73593181 a, 92633930 m
Morten Pedersen, 95168517 m
Audun Sødal, 90286044 m
Håkon Solberg, 92661156 m
Tora Heide, 92608579 m
Stein Arne Sæther, 73940506 p, 95198678 m
Kjetil Sildnes, 41147160 m

Passive høvedsmenn

Øyvin Sæther, 73915291 p, 73597679 a, 95245290 m
Jon Petter Myklebust, 99248073 m
Odd Ketil Berdahl, 72556105 p, 72894000 a, 97023601 m
André Holm, 73931406 p, 73584458 a, 99160865 m
Per Kristian Rognes, 73526808 p, 90741054 m
Erlend Skei, 90065074 m
Wiggo Sten Larsen, 73852088 p, 41575226 m
Berit Fonnes, 73528458 p, 99012583 m

Godkjente daghøvedsmenn

For tiden ingen aktive

Passive daghøvedsmenn

Astrid Wale, 73526808 p, 73598111 a, 93212178 m
Aksel Jørgensen, 72554392 p, 90827906 m
Ivar Soknes, 73527569 p, 90120643 m
John Hermansen, 73514055 p, 73593981 a, 41432461 m
Egil G. Gjølme, 95890320 m
Tore Erling Aarseth, 73516917 p, 73551066 a, 92862393 m
Beate Aamodt Hustad

Godkjente halskarer

Christine Seyferth, 73518583 p, 90072558 m
Åsmund Sæther, 97973096
Sara Brækhus Zambon, 98407453

Passive halskarer

Hans Göran Eriksson, 73920081 p, 91845767 m
Kirsti Kvaløy, 73510796 p, 73801547 a, 91613451 m
Maria Mathisen
Monika Dybdahl Jakobsen, 73528458 p, 99505829 m
Per-Oddvar Osland (passiv), 73931419 p, 99286861 m

Ta kontakt med høvedsmannsutvalget dersom du ønsker å komme på lista!
Se eget skjema for registrering av kompetanse!

Godkjenning som høvedsmann etter egne kriterier. Formelle minimumskrav er: båtførerprøven, båtlagets interne motorkurs, og VHF- sertifikat eller tilsvarende formell kompetanse. Eget kompetanseskjema for innsending til høvedsmannsutvalget finner du her.
Høvedsmenn fra andre båtlag ol. som kan kontaktes for turer evt. kurs: Vegard Heide og Lena Börjesson, Fosen Folkehøgskole, Rissa; Bent Rørvik, Vikingarven AS, Stadsbygd; Mats Henriksen og Øystein Krogshus, Båtlaget Braute.

Høvedsmannsutvalget
Ingunn Limstrand, Håkon Solberg, Audun Sødal e-post: Ingunn.Limstrand@miljodir.no


Arbeidsgrupper

Båtlaget er inndelt i følgende arbeidsgrupper. Gjeldende for 2020:

Høvedsmannsrådet
Oppgaver: Se vedtektene.
Ingunn Limstrand tlf. 91577096
Håkon Solberg tlf.  92661156
Audun Sødal

Båtgruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med båtens tekniske tilstand når det gjelder alt av treverk, samt utstyr og løsøre ombord, også sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Ta ansvar for vedlikehold, vårpuss og dukgnader i samarbeid med styret.
Leder: Vegard Heide, mobil 99574489

Motorgruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med motor,batteri,propell og drivstoff. Sørge for motorvedlikehold og klargjøring i forbindelse med oppsett og utsett. Sørge for profesjonell overhaling av motor etter manualen. Instruere andre medlemmer i bruk av motoren. Det er utarbeidet en sjekkliste for håndtering av motor.
Leder Frode Frydenlund, mobil 92633930

Segl- og rigg-gruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med segl, rigg, telt og tauverk. Reparere og skifte ut slitt materiell, sørge for at seilene blir tørket. Smøre tauverk, forberede og organisere barking av seil. Lære opp andre medlemmer.
Leder: Gunnar Austrheim og Øyvin Sæther

Naust-gruppa
Oppgaver: Overordnet tilsyn med naustet. Sørge for vedlikehold og evt. forbedringer. Ta initiativ til dugnader.
Leder: Styret håndterer for tiden naustet