Utleie og turer

Båten kan leies ut til alle som er interessert. Den kan ta 12 passasjerer i tillegg til mannskapet på to.

Vi samarbeider med andre tilsvarende båter og skøyter for korte turer med større grupper på fjorden.

Her er de samlede prisene for bruk og utleie:

Turskatt for åpne småturer, onsdagsseglinger, normalt inntil 6 timer.
Medlemmer GRATIS
Ikke-medlemmer 100 kr
Høvedsmann og halskar gratis

Langturer, sommerseglas, turer med overnatting pris per døgn.
Medlemmer 110 kr (også livsvarige medlemmer)
Ikke-medlemmer, gjester 250 kr
Medlemmer kan ha med familie som ikke er medlemmer. Familie til medlemmer betaler det samme som medlemmet. Barn i grunnskolealder er gratis.

NB! Det er den enkelte høvedsmann som er ansvarlig for at pengene blir samlet inn og lagt i glasset, sendt til kasserer eller overført direkte til båtlagets konto; 0540 08 66785.
For langturer betaler deltagere direkte til kontoen.

Oppdrag/utleie (veiledende satser):
Skoler, kulturelle organisasjoner etc.:
Inntil 4 timer 800 kr, pluss evt. lønn til mannskap
Over 4 timer, dvs full dag 1500 kr, pluss evt. lønn til mannskap
Firmaer og andre private grupper:
Inntil 4 timer 2000 kr, pluss lønn til mannskap
Over 4 timer, dvs full dag 3000 kr, pluss lønn til mannskap

Veiledende sats for godtgjøring til mannskap:
Høvedsmann: 1000,- pr dag
Halskar/annet mannskap: 500,- pr dag

Styret må informeres om alle avtaler om oppdrag/utleie! Sjekk gjerne seglingsboka for å se om det er ledig. Der kan du også markere tidspunkt for ønsket utleie. Men husk at reserveringen ikke er gyldig før styret har godkjent den.