Høvedsmenn

Godkjente høvedsmenn ———————————————————–

Vegard Heide, mob 99574489
Åsmund Sæther, mob 97973096
Gunnar Austrheim, 73515338 p, 73596031 a
Petter Nergaard, 73917081 p, 99249665 m
Jon Lippe, 91897033 m
Ingunn Limstrand, 73855599 p, 91577096 m
Frode Frydenlund, 73914405 p, 73593181 a, 92633930 m
Morten Pedersen, 95168517 m
Audun Sødal, 90286044 m
Håkon Solberg, 92661156 m
Tora Heide, 92608579 m
Stein Arne Sæther, 73940506 p, 95198678 m
Kjetil Sildnes, 41147160 m

Passive høvedsmenn

Øyvin Sæther, 73915291 p, 73597679 a, 95245290 m
Jon Petter Myklebust, 99248073 m
Odd Ketil Berdahl, 72556105 p, 72894000 a, 97023601 m
André Holm, 73931406 p, 73584458 a, 99160865 m
Per Kristian Rognes, 73526808 p, 90741054 m
Erlend Skei, 90065074 m
Wiggo Sten Larsen, 73852088 p, 41575226 m
Berit Fonnes, 73528458 p, 99012583 m

 

Godkjente daghøvedsmenn ——————————————————

For tiden ingen aktive

Passive daghøvedsmenn

Astrid Wale, 73526808 p, 73598111 a, 93212178 m
Aksel Jørgensen, 72554392 p, 90827906 m
Ivar Soknes, 73527569 p, 90120643 m
John Hermansen, 73514055 p, 73593981 a, 41432461 m
Egil G. Gjølme, 95890320 m
Tore Erling Aarseth, 73516917 p, 73551066 a, 92862393 m
Beate Aamodt Hustad

Godkjente halskarer ————————————————————–

Christine Seyferth, 73518583 p, 90072558 m
Åsmund Sæther, 97973096
Sara Brækhus Zambon, 98407453

Passive halskarer

Hans Göran Eriksson, 73920081 p, 91845767 m
Kirsti Kvaløy, 73510796 p, 73801547 a, 91613451 m
Maria Mathisen
Monika Dybdahl Jakobsen, 73528458 p, 99505829 m
Per-Oddvar Osland (passiv), 73931419 p, 99286861 m


Ta kontakt med høvedsmannsutvalget dersom du ønsker å komme på lista!
Se eget skjema for registrering av kompetanse!

Godkjenning som høvedsmann etter egne kriterier. Formelle minimumskrav er: båtførerprøven, båtlagets interne motorkurs, og VHF- sertifikat eller tilsvarende formell kompetanse. Eget kompetanseskjema for innsending til høvedsmannsutvalget finner du her.
Høvedsmenn fra andre båtlag ol. som kan kontaktes for turer evt. kurs: Vegard Heide og Lena Börjesson, Fosen Folkehøgskole, Rissa; Bent Rørvik, Vikingarven AS, Stadsbygd; Mats Henriksen og Øystein Krogshus, Båtlaget Braute.

Høvedsmannsutvalget
Ingunn Limstrand, Tora Heide, Stein Arne Sæther
e-post: Ingunn.Limstrand@miljodir.no