Categories
Uncategorized

Årsmøte 12. februar

Til medlemmer i Båtlaget Nidaros

Årsmøte: Årsmøte blir digitalt lørdag 12. februar kl 17.
Dagsorden for årsmøtet finner du nedenfor. Årsrapport, regnskap, aktivitetsplan og budsjett er vedlagt nederst i innkallinga. Valgkomiteens innstilling ettersendes.

Styret har bestemt at vi også i år gjennomfører et digitalt årsmøte. Påmeldingen har dessverre vært så lav, blant annet pga sykdom, at det ikke er hensiktsmessig å dra til Damhaugen. Med digitalt møte har langt flere mulighet til å delta.

I tillegg til årsmøtesaker, blir det bildeshow med fotografier fra lagets aktivitet i 2021. Det er synd at vi går glipp av det sosiale. Derfor legger vi opp til at det blir en hyggelig medlemskveld senere i vinter.

Her er lenken til møtet: https://NTNU.zoom.us/j/98627561708?pwd=VUZacHp5M0tPZUNndXM4NjhsSmxGdz09

Dersom noen får problem med å koble seg opp, går det an å sende sms til Gunnar på 95419746 eller Andre på 45425851.

Send inn bilder: Vi satser også på å få til en bildekavalkade som viser litt av lagets aktivitet gjennom året. Alle som har bilder fra dugnader, seilaser og turer, oppfordres til å sende et utvalg til André (epost: webadmin@batlag.no)

Kontingent: Husk å betale årskontingenten før årsmøtet! Kr 200 (ungdom kr 125) til kontonr: 0540 08 66785. Kontingent til Forbundet Kysten (Kystlaget Trondhjem) skal også betales.

Påmelding: Send beskjed til styret@batlag.no om at du kommer, slik at vi vet hvor mange vi blir.

Sakliste for årsmøtet 2022:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsmelding for 2021.
  4. Kasserer fremlegger revidert regnskap for 2021.
  5. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2021.
  6. Plan for seiling og andre aktiviteter gjennom året.
  7. Fastsetting av medlemsavgift og seilingssatser.
  8. Innkomne saker: Sying av nytt seil
  9. Behandling av neste års budsjett (2022).
  10. Valg av styreleder, styre, valgkomite, høvedsmannsråd og revisor for kommende regnskapsår.

Årsmøtedokumenter:

Årsmelding
Regnskap
Budsjett
Aktivitetsplan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vennligst svar på spørsmålet (for å unngå spamkommentarer) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.