Categories
Uncategorized

Årsmøte i båtlaget Nidaros – onsdag 27. februar 2013 kl. 19:00

Vi ønsker velkommen til årsmøtet i båtlaget Nidaros – onsdag 27. februar 2013 kl. 19:00 – på Gulskuret, Fosenkaia.

Alle på medlemslisten vil motta årsmøtepapirer med ordinær post. De sendes også ut som vedlegg til e-post med det første.

Dagsorden:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
2 Valg av møteleder og referent
3 Årsmelding for 2012 – VEDLEGG
4 Fremlegging av revidert regnskap for 2012 – VEDLEGG
5 Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012
6 Plan for segling og andre aktiviteter i 2013 – VEDLEGG
7 Fastsetting av medlemskontingenter og seglingssatser, jf. budsjettforslag
8 Innkomne saker: Hva skal vi gjøre med naustet i 2013?
9 Budsjett 2013
10 Valg av styre, høvedsmannsutvalg, revisor og valgkomité

VELKOMMEN!!

Hilsen

Styret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vennligst svar på spørsmålet (for å unngå spamkommentarer) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.