Seglingsbok

Medlemmer av båtlaget kan bruke Nidaros når den ellers ikke er opptatt. Da må båten reserveres.

Båten reserveres ved skrive seg inn i seglingsboken.
Send også varsel til leder av styret: Åsmund Sæther, Tlf  97973096, epost asmsather@gmail.com