Categories
Uncategorized

Lær i Leia

“Lær i leia” er et kursprogram i regi av Forbundet Kysten og har som formål å fremme kunnskap om båtbruk generelt. Vi minner om at kurset er støttet av Forbundet Kysten og er GRATIS for alle!

Formål

Formålet med dagens onsdagssegling

 • Få flere aktive seglere
 • Øke seglgleden
 • Øke kompetansen
 • Øke sikkerheten

Planlagte aktiviteter

 • Teoridel ved kaia
  • litt om båten – navn på sentrale deler
  • sikkerhet om bord (gjennomgang sikkerhetsutstyr, aktiv vs passiv sikkerhet)
  • adferd ombord (bevegelse, plassering/synsvinkel etc)
  • språket ombord (“kommandoer”, forskjellen på “å sette” og “å stikke”)
  • høvedsmannens og halskarens rolle – “fremst blant likemenn”
  • sjå i veret – vurdering av forholdene, risikovurdering
 • Roing ut kanalen og ut på fjorden
  • organisering, ro-teknikk og ro-beskjeder (ro, kvil, stryk, hamle, godt rodd)
 • Organisering ombord og fordeling av roller
  • Vakter og rotasjon
  • Fordele/rullere rollene rorsmann, høvis (bras), skautkar, midtromsmann (klobær, priar), skottkar (boline, sette seglstekka) og halskar (frigjøre halsen).
 • Gjøre klar seglet
  • kaie råa, greie og sjekke seglet
  • sette halsen – vurdere plassering i riktig stekkhol
 • Mestring av seglet
  • Vette segl
  • Ta i hop
 • Mestring vindforhold
  • Styre ulike kurser i forhold til vindretningen
  • Vurdere søft – redusering av seglføring ift (variasjoner i) vindstyrke
 • Vendinger
  • Kuvending
  • Stagvending
  • Vurdere vendingene som strategier
 • Øvelser (hvis tid)
  • Mann overbord (MOB)
  • Brase bakk
  • etc

Kommunikasjon ombord

Høvedsmannen gir beskjed til mannskapet via “kommandoer” (korte setninger)  når det er på tide å forberede en operasjon eller å utføre en bestemt operasjon. Dette har blant annet med timing og koordinering å gjøre. Følgende “kommandoer” kan være aktuelle:

 • (Følg med seglet -) no vett vi
 • Stikk i priaren
 • Kvar med sitt
 • Pass på  (- vi går over)
 • Pass på – vi går under
 • La gå
 • Fri halsen (- få fram halsen)
 • Ta i hop
 • Kai råa

Litt teori på nettet

https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5seil

http://www.kysten.no/nyheter/2017/l%C3%A6r-%C3%A5-seile-%C3%A5pen-tradisjonsb%C3%A5t

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vennligst svar på spørsmålet (for å unngå spamkommentarer) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.