Categories
Uncategorized

Naustdugnad på Stadsbygd lørdag 25. august‏

Nidarosnaustet på Stadsbygd har behov for reparasjon. Begge syllstokkene på naustets langsider er råtne, og må skiftes ut. Vi har gjort avtale med Bygningskultur Røros AS som vil skifte ut stokkene i løpet av september slik at naustet står klart til båtoppsett 6. oktober.

Før håndtverkerne starter må vi gjøre noen forberedelser:

– Rydding langs begge naustveggene
– Ta ut vinduer samt noe panel
– Løsne spikerslag på alt panel i nedkant på begge vegger

Vi inviterer derfor på dugnad lørdag 25. august kl. 10.00
Ferge fra Flakk kl. 09:30. Vi satser på å gjøre oss ferdige i løpet av
dagen.

Snekkerkyndige er spesielt velkommen (Håkon, Hans-Gøran, Odd Ketil,
Aksel, Ivar, Ingebjørg, Bjørn, Ellen m.fl.).

Påmelding med beskjed om transportbehov til Gunnar (95419746) eller ved
å sende e-post til gunnar.austrheim(at)vm.ntnu.no senest 23.8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vennligst svar på spørsmålet (for å unngå spamkommentarer) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.